HOME


явление

- обнаружение внешней формы и внутренне­го содержания объекта, проявление Божест­венной сущности высших небесных сил и прославленных святых

мощей

честнаго креста на небе в Иерусалиме

zjev, úkaz, objevení se, výstup

 

 

objevení nebo nalezení ostatků

zjevení sv. Kříže v Jeruzalémě

Ягве* см. Иегова*

 

язва

Язвы Христовы

jizva, rána

Rány Kristovy

язык

колокола

  било, клепало, телепень, железный пест, кистень, привешиваемый внутри под шелом колокола, для звона

богослужебный

церковнославянский

jazyk; srdce, kyvadlo

srdce, kyvadlo

 

 

bohoslužebný jazyk

církevně slovanský jazyk, církevní slován­ština

языческий*

- относящийся к язычеству, связанный с ним

pohanský*

язычество*

- идолопоклонство, многобожие, традицион­ное обозначение нетеистических религий

pohanství*

- náboženství, jehož podstatou je mnohobož­ství

язычник*

  идолопоклонник

- последователь язычества

pohan*, modlář*

 

- kdo uctívá pohanské modly

яйцо пасхальное см. писанка

 

янсенизм

- религиозно-философское учение в католи­цизме

jansenismus

- reformní hnutí v katol. církvi v 17.- 18. stol.

ясак

- условный знак, сигнал тревоги

 

- zvon v kostele, jímž se dává znamení, kdy se má vyzvánět a kdy přestat

яства

пасхальные

поминальные

jídlo

paschální // velikonoční

na paměť zemřelého

Яхве* см. Иегова*