Home
Kostel
Kostel
-Oltář
-Chór
-Loď chrámová
-Liturgický úbor

Chór

dnes většinou totéž co presbyterium, kněžiště, prostor určený původně pro kněze, zpěvácký sbor (chór), a v klášterních kostelech pro mnichy nebo jeptišky, oddělený od lodi triumfálním (vítězným) obloukem a u katedrální dispozice obklopený ocho­zem s věncem kaplí. Prostor ko­lem hlavního oltáře odděluje od části pro věřící chóro­vá přepážka, nízké zábradlí, balustráda, nebo mříž s dvířky. Při podélných stěnách chóru stávají chórové lavice či stally (pro členy řádu, kapituly nebo městskou radu), někdy řešené stupňovitě ve dvou řadách nad sebou s oddělenými sedadly a s řezbami nebo intarziemi na přední a zvýšené zadní stěně.