Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel
-Oltář
-Chór
-Loď chrámová
-Liturgický úbor

Kostel

Chrám, budova, určená ke konání oběti mše svaté a k tomu cíli posvěcená. Půdo­rys jeho bývá kříž, jehož vrch obrácen na východ. Proti hlavnímu vchodu je hlavní oltář, nade vchodem kruchta, za oltářem apsida. Hlavní oltář je oddělen od hlavní lo­di zábradlím, čímž rozlišuje se místo pro kněze, presbytář, od místa pro věřící.