Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Řády duchovní

A. Řeholní instituce mužské:

1. Mužské řády:

rytířské řády - němečtí rytíři; maltézští rytíři; templáři; řád sv.Ducha
křížovníci - křížovníci s červenou hvězdou; křížo­vníci s červeným křížem; křížovníci s čer­veným srd­cem
řeholní kanovníci řeholní kanovníci sv. Augustiana; pre ­mon ­stráti
- mnišské řády (jedině jejich členům nále­ží ná­zev mnich) benediktini; cisterciáci; celestini; kartuziáni
žebravé mendikantské řády - dominikáni; minorité; františkáni; hy­berni; kapucíni; obutí augustiniáni – ere­mi­té; bosí au­gustiniáni – eremité; obutí karmelitáni; bosí karmelitáni; trinitáři; servité; pavlíni; milosrdní bratři
řeholní klerikové - theatíni (kajetáni); barnabité; jezuité; piaristé; somaskové; kamiliáni

2. Mužské kongregace a řeholní společnosti:

- lazaristé; oratoriáni; společnost Srdce Ježíšova; bartolomité; redemptoristé; eu­charistini; pallotini; obláti; salesiáni; salvatoriáni; verbisté; kongregace Misionářů Nejsv. Srdce Ježíšova; calasantini; školní bratři; petrini; těšitelé; kongregace Misioná­řů Nejdražší Krve; kongregace sv. Michala; ivanité.

B. Řeholní řády ženské

1. Ženské řády:

- johanitky; strážkyně Svatého Hrobu; řeholní kanovnice sv. Augustina; premon­strátky; benediktinky; cisterciačky; dominikánky; klarisky; řeholní terciářky; alžbetin­ky; augustiniánky; magdalenitky; celestinky; voršilky; salesiánky; karmelitky.

2. Ženské kongregace, společnosti a ústavy:

- anglické panny; milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly, vincentinky; milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, boromejky;   redemptoristky; školské sestry   3. řádu sv. Františka z Assisi; kongregace cyrilometodějských sester.