Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Územně organizační struktura řeholních řádů

Generalát nejvyšší (úřední) organizační jednotka řeholních řádů. Provincie – organizační článek řeholních řádů sdružující větší počet klášterů v určitém politickém nebo národním územním celku. Konvent – nejnižší organizační článek řeholních řádů představovaný příslušníky kláštera nebo řeholního domu.