Home
Kostel
Kostel
-Oltář
-Chór
-Loď chrámová
-Liturgický úbor

Loď chrámová

prostor mezi vchodem a kněžištěm, určený pro věřící. Je-li rozdělen arkádami, sloupy nebo pilíři, vzniká vícelodní prostor. Kromě dvoulodí u lichého počtu lodí ro­zeznáváme střední neboli hlavní loď (u baziliky vyšší a s vlastními bočními okny, u stejnolodí shodné výšky s ostatními, ale často širší) a postranní, boční či vedlejší lodi. Někdy ještě přistupuje příčná loď neboli tran­sept, jež tvoří s hlavní lodí kříž.