Home
Náboženství v ČR
Pravoslavná církev
Klerici
-Hříchy a dobré skutky
-Epitemie

Epitemie

Stupně epitemie:

Pláč – první stupeň epitemie pro kajícníky. Bývá za branou modlitebního chrámu.

Poslouchání – naslouchání, druhý stupeň epitemie pro kajícníky. Hříšník má státi za dveřmi v předsíni pouze do modlitby za katechumeny.

Připadání, padání; – klekání, třetí stupeň epitemie. Kajícník stojí za dveřmi chrámu, vychází spo­lečně s katechumeny.

Stání společně s věřícími – čtvrtý stupeň epitemie pro kajícníky, kteří stojí s věřícími po celou liturgii, ale bez přijímání. Tito nevycházejí s katechumeny, ale nepřijímají svaté tajiny.