Home
Náboženství v ČR
Seznám církví a náb. společností
Náboženské organizace
Katolická církev
Přehled řeholních řádů
Pravoslavná církev
-Historie
-Organizační členění
-Klerici
-Všeobecné sněmy
-Kalendář církevních svátků
Ekumenická rada církví

Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

(asi 20 000 věřících)

Název pravoslavný neboli ortodoxní zahrnuje do svého pojmu označení původno­sti nepo­ru­šené jednoty a apoštolské posloupnosti od doby Kristovy do doby ekume­nických sněmů (konci­lů) a nerozděleného křesťanství prvého tisíciletí. Samozřejmě i vyznání, že jedinou hlavou těla církve je Ježíš Kristus.