Home
Náboženství v ČR
Seznám církví a náb. společností
Náboženské organizace
Katolická církev
Přehled řeholních řádů
Pravoslavná církev
Ekumenická rada církví

Přehled řeholních řádů registrovaných na území České republiky

Mužské řády

Název řádu Řád Správní jednotka Sídlo představitele Představitel
Řád sv.Augustina Augustiáni provincie česká Praha provinciál
  Augustiáni opatství Staré Brno Brno opat
Řád bosých Augustiniánů Augustiniáni bosí   Český Brod ustanovený zástupce
Řeholní kanovníci sv.Augustina  – Kongregace Windesheim Augustiniáni kanovníci   Brno převor
Řád sv.Benedikta – Slovanská kongregace sv.Vojtěcha Benediktini opatství Břevnov Praha opat
  Benediktini opatství Emausy Praha převor
  Benediktini opatství Rajhrad Brno převor
Řád Cisterciá­ků Cisterciáci opatství Vyšší Brod Lhenice zástupce představitele
Řád bratří kazatelů Dominikáni provincie československá Praha provinciál
Kongregace kněží nejsvětější svátosti Eucharistiáni   Brno ustanovený zástupce
Řád menších bratří Františkáni provincie sv.Vác­lava Praha provinciál
Tovaryšstvo Ježíšovo Jezuité provincie česká Praha provinciál
Kongregace pro křesťan­ské dělníky sv.Josefa Kalasanské­ho Kalasantini   Hřešihlavy zástupce řádu
Řád menších bratří kapucínů Kapucíni provincie českomorav­ská Fulnek provinciál
Řád bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské Karmelitáni   Frýdlant nad Ostravicí gen. delegát
Řád bosých bratří Panny Marie z Hory Karmel Karmelitáni – bosí   Horní Lomná představený
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou Křížovníci   Praha velmistr
Suverénní maltézský rytířský řád Maltézští rytíři   Praha zplnomocněnec velkopřevora Rytíř
Hospitálský řád svatého Jana z Boha Milosrdní bratři provincie českomorav­ská Brno vikář
Řád minoritů sv.Františka Minorité provincie sv.Cyri­la a Metoděje Brno Brno provinciál
Kongregace oblátů Neposkvr­něné­ho po­četí Panny Marie Obláti P.Marie Varnsdorf Varnsdorf  
Kongregace bratří Nejsvětější svátosti Petrini   Písek gen. předsta­ve­ný
Řád zbož­ných škol (Ordo scholarum piarum) Piaristé provincie českomorav­ská Brandýs nad Labem zástupce
Řád premonstrátů Premonstráti kanonie Nová Říše Dražovice převor
  Premonstráti kanonie Strahov Praha opat
  Premonstráti kanonie Teplá Slatinice opat
  Premonstráti kanonie Želiv Havlíčkův Brod opat
Kongregace Nejsvětějšího vykupitele Redempto­risté provincie pražská Příbram provinciál
Salesiáni Dona Bosca Salesiáni inspektorie česká Praha inspektor
Společnost Božského Spasitele Salvatoriáni v Čechách a na Moravě   Prostějov provinciál
Řád služební­ků Panny Marie Servité   Nové Hrady  
Bratří křesťan­ských škol Školští bratři provincie československá Bratislava provinciál
Kongregace bratří těšitelů z Gethseman Těšitelé česká provincie Tábor provinciál
Společnost Slova Božího Verbisté část česká Horní Pustevná provinciál