Home
Náboženství v ČR
Pravoslavná církev
-Historie
-Organizační členění
-Klerici
-Kalendář církevních svátků
-Všeobecné sněmy

Kalendář církevních slavností a svátků pro diecéze v České republice

sestavený podle Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (č. 49-56), potvrzený Kongregací pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí dne 7. červ­na 1998 a 7. října 1998 (Prot. n.1678/96/L, 1288/96/L a 1290/96/L)

Leden    
1. Oktáv Narození Páně Matky Boží, Panny Marie SLAVNOST
6. Zjevení Páně SLAVNOST
25. Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
Neděle po 6. lednu: Křtu Páně   Svátek
Únor    
2. Uvedení Páně do chrámu Svátek
22. Stolce svatého Petra, apoštola Svátek
Březen    
19. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie SLAVNOST
25. Zvěstování Páně SLAVNOST
Duben    
23. Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze Svátek
25. Sv. Marka, evangelisty Svátek
Květen    
3. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek
14. Sv. Matěje, apoštola Svátek
16. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech Svátek
31. Navštívení Panny Marie Svátek
Neděle po Seslání Ducha svatého: Nejsvětější Trojice SLAVNOST
Čtvrtek po Nejsvětější Trojici: Těla a krve Páně SLAVNOST
Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: Nejsvětějšího Srdce Ježíšova SLAVNOST
Červen    
24. Narození svatého Jana Křtitele SLAVNOST
29. Sv. Petra a Pavla, apoštolů SLAVNOST
Červenec    
3. Sv. Tomáše, apoštola Svátek
5. Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy SLAVNOST
11. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Svátek
25. Sv. Jakuba, apoštola Svátek
Srpen    
6. Proměnění Páně Svátek
10. Sv. Vavřince, mučedníka Svátek
15. Nanebevzetí Panny Marie SLAVNOST
24. Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek
Září    
8. Narození Panny Marie Svátek
14. Povýšení svatého kříže Svátek
21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty Svátek
28. Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa SLAVNOST
29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Svátek
Říjen    
18. Sv. Lukáše, evangelisty Svátek
28. Sv. Šimona a Judy, apoštolů Svátek
Listopad    
1. Všech svatých SLAVNOST
2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Svátek
9. Posvěcení lateránské baziliky Svátek
30. Sv. Ondřeje, apoštola Svátek
Poslední neděle liturgického mezidobí: Ježíše Krista Krále SLAVNOST
Prosinec    
8. Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu SLAVNOST
25. Narození Páně SLAVNOST
26. Sv. Štěpana, prvomučedníka Svátek
27. Sv. Jana, apoštola a evangelisty Svátek
28. Svatých Mláďátek, mučedníků Svátek
Neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince: Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Svátek